Ochrana osobních údajů a zpracování informací

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) je Bang-Seeds Konopné Centrum, vedené Matyášem Novotným, se sídlem na adrese Botanická 68a, 602 00 Brno, Česká republika, zavázáno chránit soukromí našich zákazníků a uživatelů našich služeb. Uznáváme důležitost ochrany osobních údajů a zpracování informací za přísné dodržení platných zákonů a nařízení. Tento dokument shrnuje, jaké údaje shromažďujeme, proč je shromažďujeme, jak s nimi nakládáme a jaká jsou vaše práva jako subjektů údajů.

Osobní údaje zahrnují veškeré informace, které vás identifikují jako jednotlivce. Může jít o vaše jméno, e-mailovou adresu, poštovní adresu, telefonní číslo, informace o platbě, preferenci produktů a jakékoli jiné údaje, které nám poskytnete při využívání našich služeb nebo při komunikaci s námi. Je důležité zdůraznit, že sběr a zpracování vašich osobních údajů je vždy prováděn s vaším výslovným souhlasem, s výjimkou případů, kdy je zpracování údajů nezbytné pro splnění smlouvy mezi vámi a naší společností nebo pro dodržení právních povinností.

Práva subjektů údajů

Jako subjekt údajů máte v souladu s GDPR řadu práv, včetně práva na přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu nebo vymazání vašich údajů, právo na omezení zpracování, právo na námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Chceme, aby bylo uplatňování vašich práv co nejjednodušší, a proto jsme pro vás zřídili kontaktní bod pro všechny dotazy týkající se ochrany osobních údajů. Pokud si přejete uplatnit některé ze svých práv, neváhejte nás kontaktovat na e-mailovou adresu [email protected].

Každý dotaz nebo žádost bude zpracována s maximální péčí a v co nejkratším možném čase. Vážíme si vašeho soukromí a ochrany vašich údajů a jsme zavázáni dodržovat veškeré právní povinnosti a přijmout veškerá nezbytná technická a organizační opatření k zabezpečení vašich osobních údajů.

Komentáře

Napsat komentář