Úvod

Vítejte na webových stránkách Bang-Seeds Konopné Centrum. Přístupem a používáním této webové stránky souhlasíte s dodržováním následujících podmínek služby. Tyto podmínky služby upravují váš vztah s webovou stránkou a jejím provozovatelem, Matyášem Novotným, se sídlem Botanická 68a, 602 00 Brno, Česká republika. Webová stránka nabízí informace a produkty související s CBD, vaping příslušenstvím a konopnými semeny. Je důležité, aby jste si přečetli a porozuměli těmto podmínkám, neboť představují právní závazek mezi vámi a provozovatelem webu.

Obsah a autorská práva

Veškerý obsah na těchto stránkách, včetně, ale nejenom, textů, grafiky, log, obrazových a audiovizuálních materiálů, je chráněn autorskými právy a jeho kopírování, reprodukce, distribuce nebo jakékoliv jiné využití bez předchozího písemného souhlasu vlastníka autorských práv je přísně zakázáno. Provozovatel webové stránky se zavazuje chránit autorská práva třetích stran a v případě jakéhokoliv porušení bude jednat v souladu s platnými zákony České republiky.

Používání webu

Uživatelé této webové stránky se zavazují používat její obsah a služby v souladu s platnými právními předpisy České republiky a všeobecně přijímanými morálními a etickými principy. Jakékoliv použití webu k šíření nezákonného obsahu, obtěžování, porušování práv třetích stran nebo jakékoliv jiné chování, které by mohlo poškodit pověst provozovatele nebo třetích stran, je přísně zakázáno. Uživatelé souhlasí, že nebudou web využívat k podvádění, klamu nebo šíření dezinformací.

Osobní údaje a soukromí

Ochrana osobních údajů a soukromí našich uživatelů je pro nás prioritou. Veškeré informace shromažďované během používání naší webové stránky jsou zpracovávány v souladu s platnými předpisy České republiky o ochraně osobních údajů. Veškeré osobní údaje jsou shromažďovány za účelem zlepšení kvality našich služeb a nejsou bez souhlasu uživatelů poskytovány třetím stranám. Uživatelé mají právo kdykoliv požádat o přístup k svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání.

Kontaktní informace

V případě jakýchkoliv dotazů nebo podnětů týkajících se těchto podmínek služby, nebo služeb a produktů nabízených na tomto webu, nás neváhejte kontaktovat. Můžete nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adrese [email protected] nebo na adrese: Matyáš Novotný, Botanická 68a, 602 00 Brno, Česká republika.

Komentáře

Napsat komentář